ISA Logo

Our People

Infrastructure Investment Planning & Oversight

Ms. Mameetse Masemola
Ms. Nqobile Dinge
Mr. Sipho Rikhotso

Provincial Leads

Mr. Mbasa Tshombe (Eastern Cape)
Ms. Mahlatsi Molokomme (Gauteng)
Mr. Muzwandile Buthelezi (KwaZulu-Natal)
Mr. Tshepo Chuene (Limpopo)
Mr. Sabelo Mahlangu (Mpumalanga)
Ms. Dorette Loggenberg (Northern Cape)
Ms. Mameetse Masemola (North West)
Mr. Thabang Tladi (Western Cape)

Infrastructure Project Pipeline Delivery & Management

Mr. Alvino Wildschutt-Prins
Ms. Theresa Stewart
Mr. Sandile Peta
Mr. Njabulo Khuzwayo
Mr. Rofhiwa Tahula
Ms. Reshoketswe Maepa
Mr. Avik Singh

SIP Leads

Mr. Tshegofatso Monama
Mr. Muzwandile Buthelezi
Mr. Thabang Tladi
Mr. Sandile Peta
Mr. Sabelo Mahlangu
Ms. Dorette Loggenberg
Ms. Miriam Chikwanda
Mr. Masopa Moshoeshoe

Infrastructure Funding and Financing

Ms. Mahlatsi Molokomme
Mr. Masopha Moshoeshoe
Ms. Anna Sango

Property, Land, Building Portfolio Management

Mr. Rifaat Mohamed
Mr. Mbasa Tshombe

ISA Centre of Excellence

Dr. Hubert Joynt
Ms. Nthabiseng Molotsi
Ms. Hlonela Mntonintshi 

 

Office of Head: Infrastructure South Africa

Ms. Boitumelo Mthimunye
Ms. Nombulelo Nyathela